Räkna ut magnetfältet runt en lång rak ledare

Magnetfältet \(B\) runt en lång rak ledare induceras av den ström \(I\) som går genom ledaren, magnetfältets riktning bestäms även av vilken riktning strömmen som går genom ledaren har. Magnetfältet formas som koncentriska cirklar runt ledaren, och riktningen av magnetfältet ges av högerhandsregeln. Den magnetiska flödestätheten \(B\) i en fix punkt från den långa raka ledaren (oändligt lång, i vakuum) kan beräknas genom formeln

$$ B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2I}{d} $$

där \(B\) är den magnetiska flödestätheten i enhet Tesla, \(\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}\) är permeabiliteten i vakuum, \(I\) är strömstyrkan i Ampere och \(d\) är avståndet i meter till den punkt man vill beräkna den magnetiska flödestätheten.

Högerhandsregeln

Högerhandsregeln fungerar som så att man sätter tummen i strömmens riktning och knyter handen som att man greppar kring ledaren (men ta aldrig på en strömförande ledare!). Handens fingrar kommer då att visa hur magnetfältet ser ut runt ledaren. Se bilden ovan.

Verktyg för att räkna ut den magnetiska flödestätheten

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut den magnetiska flödestätheten runt en lång rak ledare i en fix punkt från ledaren. Ange bara efterfrågade värden och klicka på "Beräkna flödestätheten" för att utföra beräkningen.