Räkna ut förstoringen hos en tunn lins

Tunna linser är väldigt vanligt förekommande, exempelvis är det tunna linser som används i förstoringsglas. Förstoringen hos en tunn lins är beroende av den tunna linsens fokallängd, även kallad brännvidd, vilket är längden från linsens mittpunkt till brännpunkten. Men förstoringen är även beroende av objektets avstånd från linsen. I bilden nedan är fokallängden benämnd \(f\) och objektets avstånd från bilden benämnd \(a\).

Förstoringen \(M\) kan beräknas genom sambandet

$$ M = \frac{f}{f-a} $$

Verktyg för att räkna ut förstoringen

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut förstoringen hos en tunn lins då avståndet till bilden och fokallängden (brännvidden) är känt sedan tidigare.