Räkna med våglängd, frekvens, utbredningshastighet och periodtid

Hos en utbredande våg finns det enkla samband mellan vågens våglängd, frekvens, hastighet (utbredningshastighet) och periodtid. Sambanden mellan våglängden, frekvensen och utbredningshastigheten är som följer

$$ v = \lambda f $$

där \(v\) är utbredningshastigheten i meter per sekund, \( \lambda\) är våglängden i meter och \(f\) är frekvensen i Hertz (Hz = 1/s). Vidare kan frekvensen även uttryckas som

$$ f = \frac{1}{T} $$

där T är periodtiden, även kallad svängningstiden.

I figuren nedan har vi plottat en helt vanlig sinuskurva, som kan betraktas som en nästintill perfekt våg. En våglängd representerar avståndet mellan två identiska punkter på vågen, och det spelar alltså därför ingen roll mellan vilka punkter man mäter våglängden. Brukligt är dock att mäta mellan två vågtoppar eller två vågdalar, där vågtopparna är vågens maximum och vågdalarna är vågens minimum.

Verktyg för att räkna ut våglängden

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut våglängden hos en utbredande våg då frekvensen och utbredningshastigheten är känd sedan tidigare.