Konvertera mellan massa, molmassa och substansmängd

Här kan du använda våra verktyg för att konvertera mellan massa, molmassa och substansmängd. Sambandet för molmassa ges av formeln

$$ n = \frac{m}{M} $$

där \(n\) är substansmängden i mol, \(m\) är massan i g och \(M\) är molmassan i g/mol.

Konverterarverktyg

Använd våra verktyg här nedan för att snabbt och enkelt konvertera mellan massa, molmassa och substansmängd.

Konvertera till substansmängd \(n\) i mol

Konvertera till massa \(m\) i g

Konvertera till molmassa \(M\) i g/mol