Räkna ut osmotiskt tryck

Det osmotiska trycket är en benämning för det tryck som man måste utsätta en vätska för, för att det inte skall ske ett nettoflöde av vatten in i vätskan genom osmos. Vätskan skall vara skiljd från det destillerade vattnet med hjälp av en semipermeabel vägg, det vill säga en hinna som har möjlighet att släppa igenom vattenmolekyler men inte större molekyler än vattenmolekylerna.

Formeln för att beräkna osmotiskt tryck är

$$ \Psi_0 = \frac{nRT}{V} $$

där \( \Psi_0\) är det osmotiska trycket (givet i Pascal), där \(n\) är substansmängden i mol, \(V\) är volymen (i m3), \( R \) är gaskonstanten (\(R = \) 8.3145 J/Mol⋅K) och \( T \) är den absoluta temperaturen (i Kelvin).

Verktyg för att räkna ut osmotiskt tryck

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut osmotiskt tryck.