Räkna ut roten ur

Hur beräknar man roten ur någonting? Att beräkna roten ur någonting är detsamma som att bestämma vad som upphöjt till två blir detsamma som står under rotuttrycket, i bilden till höger är x det som står under rotuttrycket. I exemplet nedan vill vi bestämma roten ur \(4\)

$$ \sqrt{4} = ~ ? $$

Men eftersom vi vet att \(2 \cdot 2 = 2^2 = 4\), kan vi istället skriva

$$ \sqrt{2^2} = ~ ? $$
Bild av roten ur-symbol

Och eftersom roten ur någonting är detsamma som vad som upphöjt till två blir detsamma som står under rotuttrycket, tar rotuttrycket ut tvåan i exponenten och svaret blir

$$ \sqrt{2^2} = 2 $$

Verktyg för att räkna ut roten ur

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut roten ur ett valfritt tal. Ange bara talet du vill ta reda på har för rot och klicka på "Beräkna roten ur" för att utföra beräkningen.