Räkna ut upphöjt till

Hur beräknar man upphöjt till? Att beräkna upphöjt till handlar om att räkna ut någonting gånger sig själv ett antal gånger, i bilden till höger multipliceras talet \(x\) med sig självt \(y\) gånger. Ett enkelt exempel är \(3\) upphöjt till \(4\), som kan skrivas som

$$ 3^4 = 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3 $$

Det tal som man upphöjer till något kallas bas, och det tal som man upphöjer till kallas exponent, tillsammans bildar basen och exponenten en potens. Det vill säga att hela uttrycket \(x^y\) kallas för just en potens.

Bild av upphöjt till-symbol

Verktyg för att räkna ut upphöjt till

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut ett valfritt tal upphöjt till valfri exponent. Ange bara basen och exponenten nedan och klicka på "Beräkna upphöjt till" för att utföra beräkningen.