Räkna ut arean av en cirkel

Hur räknar man ut arean av en cirkel? Arean av en cirkel kan enkelt beräknas genom den mycket välkända formeln radien gånger radien gånger pi. Radien (r) är avståndet från cirkelns mittpunkt till kanten, och pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan cirkelns area och cirkelns radie.

$$ A = r^2\pi $$

Verktyg för att räkna ut arean av en cirkel

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut arean av en cirkel. Ange bara cirkelns radie i fältet nedan och klicka på "Räkna ut area" för att utföra beräkningen.