Räkna ut arean av en godtycklig triangel

Hur räknar man ut arean av en godtycklig triangel? Arean av en godtycklig triangel kan enkelt beräknas genom att se på triangeln som två mindre rätvinkliga trianglar. Där de två mindre rätvinkliga trianglarna delar sidan h och summan av deras nedre sidor är den totala längden a.

$$ A = \frac{a \cdot h}{2} $$

Men om man inte känner till höjden \(h\) kan man till exempel använda Herons formel, som är en godtycklig formel som anger sambandet mellan en triangels area och dess sidor.

$$ A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} $$

där \(s\) betecknar halva omkretsen runt triangeln

$$ s = \frac{1}{2}(a+b+c) $$

Verktyg för att räkna ut arean av en godtycklig triangel

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut arean av en godtycklig triangel. Ange bara längden av triangelns sidor i fältet nedan och klicka på "Räkna ut area" för att utföra beräkningen.