Räkna ut hypotenusan med Pythagoras sats

Hypotenusan är den sneda sidan i en rätvinklig triangel, alltså den sida som är motstående den räta vinkeln (90°). De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av hypotenusan är lika med roten ur summan de båda katetrarna i kvadrat.

$$ c = \sqrt{a^2+b^2} $$

Man kan även använda Pythagoras sats för att räkna ut längden av en av katetrarna, om man exempelvis känner till hypotenusans längd och en av katetrarnas längd.

$$ a = \sqrt{c^2-b^2} $$

Verktyg för att räkna ut hypotenusan

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut hypotenusan på en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats. Ange bara längden av katetrarna i fälten nedan (sida a och sida b) och klicka på "Räkna ut hypotenusan" för att utföra beräkningen.