Räkna ut volymen av en cylinder

Hur räknar man ut volymen av en cylinder? Volymen av en cylinder, till exempel en colaburk eller en kaffekopp, ges av att multiplicera cylinderns basarea med dess höjd. Cylinderns basarea är samma sak som arean av den cirkel man kan se i botten eller toppen av cylindern, och höjden är bara höjden mätt direkt från botten till toppen av cylindern. Basarean ges genom att som vanligt beräkna cirkelns area enligt \(A = r^2\cdot\pi\), och cylinderns volym ges därför som

$$ Volym = r^2\cdot\pi\cdot h $$

Verktyg för att räkna ut volymen av en cylinder

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut volymen av en cylinder. Ange bara cylinderns radie och höjd nedan och klicka på "Räkna ut volym" för att utföra beräkningen.