Räkna ut medelvärde

Letar du efter ett verktyg för att beräkna medelvärde? Klicka här!

När man beräknar medelvärden så beräknar man ett ungefärligt snittvärde av ett antal givna separata värden. Vi illustrerar det hela med ett exempel. Om en person som har hoppat längdhopp i skolan vill beräkna hur långt hen hoppar i medel, då summerar man längden av alla hopp och dividerar med antal hopp.

Längdhopp nr.Hoppad längd
1.3.25 m
2.2.89 m
3.3.41 m

Medelvärdet \( m \) bland alla hopp blir då

$$ m = \frac{3.25 + 2.89 + 3.41}{3} \approx 3.18 ~ m $$

Verktyg för att räkna ut medelvärde

Använd vårt verktyg här nedan för att snabbt och enkelt räkna ut medelvärdet av en godtycklig mätserie. Skriv bara in din mätserie med varje mätvärde separerat med ett semikolon (;), så kommer vårt verktyg att ta hand om resten. Du kan använda både punkter och komman i mätvärdena, det spelar ingen roll.